060 53 53 53
Magazin online / Suport clienți
Luni-Vineri: 8:00 – 18:00 Sâmbătă: 8:00 – 16:00
online@volta.md Mai multe contacte

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Introducere

Pentru a beneficia din plin de avantajele VOLTA.MD, este necesar să te conformezi condiţiilor generale de utilizare detaliate mai jos precum şi ansamblului de legi aplicabile. Atunci când parcurgi şi utilizezi acest site, accepţi implicit şi necondiţionat termenii respectivi. Noi ne rezervăm dreptul de a actualiza prezentul set de reguli în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările operate îţi sunt opozabile din momentul publicării acestora pe site.

VOLTA.MD este o producţie şi proprietate VOLTA SRL. Societatea comercială VOLTA SRL este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la 23 mai 2001, număr de identificare de stat 1003600028059, cu sediul în mun. Chişinău, str. Pădurii 19, cod poştal MD 2002.

Date bancare, informație pentru persoanele juridice
Nume companie: VOLTA SRL  (Societatea Cu Răspundere Limitată Volta)
Adresa juridică: orașul Chișinău, str. Pădurii, 19 MD-2002
Adresa fizică: orașul Chișinău, str. Pădurii, 19 MD-2002
Cod fiscal/IDNO : 1003600028059
Cod TVA: 0303478
IBAN: MD52MO2224ASV22344627100
C/B: MOBBMD22  la BC „Mobiasbanca-OTP GROUP” S.A
Tel.: (+373 22) 26-77-77
E-mail: info@volta.md
Site: www.volta.md

2. Drepturi de autor şi conexe

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea nr. 139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este VOLTA SRL, cu excepţia cazurilor când materialele respective aparţin unor persoane terţe.

3. Accesul la site

Noi îţi garantăm acces limitat, în interes personal, pe site-ul VOLTA.MD. Nu ai dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor VOLTA SRL fără acordul nostru prealabil.

4. Descrierea produselor

Produsele sunt puse la dispoziţia ta întocmai după cum sunt prezentate de către producătorul lor şi sunt oferite în limita stocului disponibil. VOLTA.MD nu poate garanta disponibilitatea în stoc în orice moment a tuturor produselor prezentate. În momentul validării comenzii îţi vom putea comunica cu exactitate dacă un produs sau altul este sau nu disponibil în stoc.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu iar caracteristicile produselor sunt identice cu cele puse la dispoziţia noastră de către producători şi corespundeau realităţii în momentul introducerii lor în baza noastră de date. VOLTA.MD nu poartă răspundere pentru eventualele omisiuni sau modificări survenite. Ne rezervăm dreptul de a elimina, modifica sau adăuga parametri noi fără o notificare prealabilă.

De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii paginii, descrierile produselor pot fi incomplete, însă noi depunem efortul pentru a-ţi pune la dispoziţie cele mai relevante informaţii.

5. Preţuri

Preţurile produselor sunt exprimate în Lei moldoveneşti, includ TVA însă nu includ cheltuielile pentru livrare. Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi identic cu cel prezent pe site în momentul achiziţiei şi confirmat de către noi în momentul validării comenzii.

6. Livrare

Livrarea se consideră efectuată cu succes în momentul semnării de primire a documentului de transport furnizat de către agentul firmei de curierat. Agentul nu este autorizat de către noi să permită deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării şi achitării mărfii. Nu suntem responsabili de conţinutul coletelor expediate dacă nu ai aplicat semnătura de livrare.

Ne rezervăm dreptul de a întârzia sau anula livrarea produselor comandate, cu o notificare prealabilă, dacă livrarea nu poate fi onorată din motive independente de voinţa noastră, fără a se limita la: incendii, explozii, inundaţii, stări de asediu, proteste, sau alte impedimente de forţă majoră reglementate de legislaţia naţională.

În cazul în care nu te găsim la adresa indicată pentru livrare în intervalul de timp stabilit în prealabil, de comun acord, livrarea repetată va fi contra plată, indiferent de valoarea produselor comandate.

Detalii pentru LIVRARE

7. Achitare

Achitarea produselor comandate se poate efectua în avans sau cel târziu în momentul recepţionării produselor respective.

Ne rezervăm dreptul ca în anumite circumstanţe să solicităm plata produselor în avans, prin intermediul ordinului de plată. Dacă suma achitată în avans este mai mică decât valoarea produselor comandată, va trebui să achiţi diferenţa în numerar în momentul recepţionării comenzii. Livrarea produselor se efectuează după confirmarea plăţii.

Detalii pentru ACHITARE

8. Răspundere

VOLTA.MD nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care tu sau o terţă parte le poţi suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricărei obligaţiuni conform comenzii şi pentru daune care pot rezulta din utilizarea produselor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

9. Litigii şi dispoziţii finale

Orice altă problemă apărută în momentul cumpărării, achitării, sau livrării produselor achiziţionate prin intermediul VOLTA.MD şi care nu este reglementată de niciun articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă, în termen de treizeci zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemei.

În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea amiabilă a litigiului, competenţa revine instanţelor naţionale de judecată.

Continuarea utilizării acestui site presupune acceptarea implicită şi necondiţionată a termenilor respectivi.

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizând site-ul VOLTA.MD confirmați faptul că sunteți de acord și vă exprimați consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt oferite de către DVS, pentru informare, procurarea produselor și a serviciilor prestate de către “VOLTA SRL”, prin intermediul VOLTA.MD .

Despre protecția datelor cu caracter personal, conform legislației Republicii Moldova vedeți informatia:
https://volta.md/politica-de-confidentialitate/

11. Plângeri

În cazul plângerilor legate direct de momentul cumpărării și vânzării de bunuri, puteți contacta Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței cu urmatoarele contacte:
Adresa: mun. Chisinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012.
Telefon: (022) 741 464
Linia fierbinte: 0 800 28 0 28
Site: www.consumator.gov.md